Bellen naar de tolkendienst

U belt de patiënt in een drie-gesprek vanuit uw praktijk met een tolk aan de lijn.

 Stap 1 ->  Bel met TVcN 08825552222 

 Stap 2  -> Toets uw klantcode in en sluit af met #

 Stap 3  -> Toets bij spoed 9, bij coa-zorgnr. 1, bij overig 2 

U krijgt een medewerker aan de lijn die vraagt naar de gewenste taal en de te verwachtte tijdsduur van de tolkdienst. Dan worden de voorletters en achternaam van de huisarts gevraagd en de postcode en huisnummer van de praktijk.  

 Voor alle duidelijkheid: 

 Het achterstandsfonds Zuid West Nederland vergoed telefonische tolken alleen via het TVCN!

Ook voor ondersteuning van patiënten uit Oost Europa en Afrika m.n. Eritrea kun u ons inschakelen

Wij hebben goede ervaringen met het gebruik van de tolkdiensten en zijn enthousiast over efficiëntie van de conference call.

Coördinator Ine Bertens kan in uw  praktijk en  aan het team een korte demonstratie verzorgen.   

Ine Bertens 06 23 18 57 29