zchbrabant.nl

Intermediairs tussen huisartsen en migranten patiënten

Het coronavirus.

Iedereen heeft vragen over het coronavirus en belt hiervoor hun eigen huisarts om geïnformeerd te worden. Het advies van het RIVM is dat iedereen met neusverkoudheid, hoesten of koorts THUIS MOET BLIJVEN. Alleen bij ernstige klachten kunt u TELEFONISCH contact opnemen met de huisarts.

Wat moet je doen bij klachten?

Het is niet altijd nodig om de huisarts te bellen.
Bijvoorbeeld als de klachten nog niet erg zijn.

Blijf binnen als je moet hoesten of niezen en je bent in China, Iran, Singapore, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest. Of in contact met iemand met het Corona-virus. Je hoeft dan niet de huisarts te bellen. Blijf thuis en ziek uit.

Bel de huisarts als de klachten erger worden:

·       je hebt koorts (meer dan 38 graden) en

·       je ademt moeilijk of moet hoesten, en

·       je hebt contact gehad met iemand met het Corona-virus.

RICHTLIJNEN EN ADVIEZEN OMTENT RAMADAN EN HET CORONAVIRUS:

Het interculturele zorgteam Brabant heeft samen met huisartsen een folder met aanbevelingen ontwikkeld om coronaverspreiding tijdens ramadan te voorkomen. Deze informatiefolder is ook beschikbaar in Turks en Arabisch.

 


 Informatie over het coronavirus in andere talen. 

Voor mensen die geen Nederlands spreken is er op de website van Pharos informatie over corona te vinden in andere talen. U leest er alles over maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus te stoppen.    

Ook de Gemeente Dordrecht heeft een speciale pagina gemaakt. Die wijst de weg naar informatie in onder meer het Engels, Pools, Turks, Arabisch, Somalisch en Chinees.      www.dordrecht.nl/corona-anderetalen.   

https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Informatie_coronavirus/Meer_informatie/Informatie_in_andere_talen

Vertalingen informatiekaart van Pharos

Deze informatie is ook beschikbaar in Arabisch, Turks, Tigrinya en Engels.

Download de informatiekaart in het Arabisch.

Download de informatiekaart in het Turks.

Download de informatiekaart in het Tigrinya.

Download de informatiekaart in het Engels.

Poster in 3 talen

Er is ook een poster beschikbaar. Op deze poster staat wat mensen zelf kunnen doen om te voorkomen dat zij het virus krijgen of verspreiden, zoals de handen wassen. Download de Nederlandse poster hier.

De poster is beschikbaar in  het Arabisch, Turks, Engels en Tigrinya.

Download de poster in het Arabisch.

Download de poster in het Turks.

Download de poster in het Tigrinya.

Download de poster in het Engels

Speciale "Corona-lijn"voor ouderen met migratieachtergrond:

De seniorenorganisatie KBO-PCOB en NOOM heeft een speciale hulplijn geopend voor ouderen met migratieachtergrond. De ouderen worden te woord gestaan door vrijwilligers die zelf een Caribische, Chinese, Italiaanse, Marokkaanse, Spaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond hebben. De telefoonljn is bedoeld voor vragen over het coronavirus, maar staat ook open voor "gewoon"een praatje om eenzaamheid te verminderen .                                                         Telefoonnummer van de hulplijn is: 030-3400600