De tolkendienst vanaf mei 2019

 De tijdelijke regeling voor statushouders is per 1 mei 2019 gestopt. 

Voor huisartsen blijft de telefonische tolken vergoeding gelden via het achterstandsfonds Zuid West Nederland (FAZWN).

De vergoeding geldt voor ad hoc telefonische tolken en de conference call. Het FAZWN heeft een contract met het Tolk en Vertaal Centrum Nederland (TVCN) Daarom wordt alleen deze tolkdienst vergoed.

Hebt u vragen over het werken met een tolk of wilt u een demonstratie of meer informatie. Bel of mail met projectleider Ine Bertens 06 19 63 15 81 of mail naar ine@zchbrabant.nl

Voor duidelijke instructies of informatie over de gratis scholing Werken met een telefonische tolk (30 september 2019) zie de website www.zchbrabant.nl