zchbrabant.nl

Intermediairs tussen huisartsen en migranten patiënten

 De tolkendienst vanaf mei 2019

 De tijdelijke regeling voor statushouders is per 1 mei 2019 gestopt. 

Voor huisartsen blijft de telefonische tolken vergoeding gelden via het achterstandsfonds Zuid West Nederland (FAZWN).

De vergoeding geldt voor ad hoc telefonische tolken en de conference call. Het FAZWN heeft een contract met Global Talk(voorheen TVcN) Daarom wordt alleen deze tolkdienst vergoed.

Hebt u vragen over het werken met een tolk of wilt u een demonstratie of meer informatie. Bel of mail met projectleider Ine Bertens 06 19 63 15 81 of mail naar ine@zchbrabant.nl

Voor duidelijke instructies of informatie over de gratis scholing Werken met een telefonische tolk (30 september 2019) zie de website www.zchbrabant.nl

 Duidelijkheid over vergoeding tolkentelefoon:

In contacten met zorgverleners  blijkt er veel verwarring rondom de kosten van het vergoeden van telefonische tolkendiensten.

In 2012 heeft minister Schippers de regeling voor vergoedingen in de zorg stopgezet.  Maar voor luchtelingen en asielzoekers in een opvang centrum wordt de tolk vergoed door het ministerie Min. van VWS. Via de zorgpas met een COA-zorgnummer. Dit geld alleen als een er een asielzoekerscentrum in uw werkgebied valt of bij de huisartsenpost. 

 Hoe kunt u bellen naar de tolkendienst:

In alle andere situaties vergoed het achterstandsfonds Zuid West Nederland (FAZWN) een ad hoc telefonische tolk en een ad-hoc conference call

U belt de patiënt in een drie-gesprek vanuit uw praktijk met een tolk aan de lijn.

 Stap 1 ->  Bel met Global talk  08825552222 

 Stap 2  -> Toets uw klantcode in en sluit af met #

 Stap 3  -> Toets bij spoed 9, bij coa-zorgnr. 1, bij overig 2 

U krijgt een medewerker aan de lijn die vraagt naar de gewenste taal en de te verwachtte tijdsduur van de tolkdienst. Dan worden de voorletters en achternaam van de huisarts gevraagd en de postcode en huisnummer van de praktijk.  

 Voor alle duidelijkheid: 

Het achterstandsfonds Zuid West Nederland vergoed telefonische tolken alleen via Global Talk(voorheen TVcN) !                                                                                                                                         Ook voor ondersteuning van patiënten uit Oost Europa en Afrika m.n. Eritrea kun u ons inschakelen.                                                                                                                                                         Wij hebben goede ervaringen met het gebruik van de tolkdiensten en zijn enthousiast over efficiëntie van de conference call.

Coördinator Ine Bertens kan in uw  praktijk en  aan het team een korte demonstratie verzorgen.                                                                                                                                                             Ine Bertens 06 23 18 57 29 


Vergoeding telefonische tolkendiensten
Vergoeding Telefonische TOLKDIENSTEN Global Talk.docx (86.14KB)
Vergoeding telefonische tolkendiensten
Vergoeding Telefonische TOLKDIENSTEN Global Talk.docx (86.14KB)