Welkom op onze website!  

Project Zorgconsulenten Huisartsen Brabant


Vanuit het achterstandsfonds is in september 2015 in Tilburg gestart met een project (interculturele) zorgconsulenten. Vanwege het succes is het project in 2017 uitgebreid naar 's-Hertogenbosch.  

Doel van het project

Ondersteuning van de huisartsenpraktijken in de zorg voor patiënten met een Turkse, Marokkaanse of niet westerse achtergrond, maar ook patiënten met ‘n lage SES en of lage gezondheidsvaardigheden. 

Waarvoor kunt u terecht bij de zorgconsulenten?

•      Individuele voorlichting over ziekte en behandeling

•      Toelichting op leefregels, medicatie, dieet,                            leefstijladviezen

•      Informatie over/ begeleiden naar specifieke                          zorgverlening

•      Verhelderen van klachten of problemen 

•      Uitleg over psychosomatische achtergronden van                  klachten

•      Samen met de zorgconsulent een drie gesprek met de          patiënt of familie

•      Verwijzing naar de cursus omgaan met diabetes in                eigen taal

•      Consultatie rondom advisering tijdens de ramadan

•      Vragen naar bestaande tweetalige informatie over                ziektebeelden in folders, etc

Voorbeelden:

Dementie, copd, astma, begeleiding bij terminale zorg, sociale problemen, uitleg van lichamelijke klachten,diabetes mellitus,  problemen op het gebied van opvoeding, hulp of begeleiding bij mishandeling.

 

Het team bestaat uit                                                 

Ine Bertens

Projectleider en wijkverpleegkundige

Karima Ben.Mohand


Doktersassistente, Berber sprekend

Zahide Metindogan

Praktijkondersteuner, Turks

sprekend

Emine Altun

 

Praktijkondersteuner, Turks sprekend

Hoe kunt u de zorgconsulenten bereiken?

Via zorgmail, telefoon of Siilo.

Als patiënten zelf contact opnemen met een zorgconsulent vragen zij achteraf om een verwijzing of informeren de huisarts. Dit gebeurt via: zorgmail, de telefoon of Siilo app

 

Post Adres

Lage Witsiebaan 2a

5042 DA Tilburg

email: info@zchbrabant.nl 

 

Telefoonnummers

Ine Bertens:

ine@zchbrabant.nl

i.bertens@zorgmail.nl

0619631581

Zahide Metindogan:
Karima Ben.Mohand:

karima@zchbrabant.nl

k.benmohand@zorgmail.nl

0647940279


Emine Altun:

emine@zchbrabant.nl 

e.altun2@zorgmail.nl


 

Samenwerking met team zorgconsulenten in Dordrecht

Omdat Ine Bertens op vrijdag ook coördinator is van het project interculturele zorgconsulenten in Dordrecht, is er een nauwe en goede samenwerking met collega’s aldaar. Vooral als het gaat om deskundigheidsbevordering en consultatie.

Resultaten die in Dordrecht en enkele andere steden genoemd worden over de ervaringen met zorgconsulenten zijn;

•      betere compliance t.a.v. adviezen, medicatie

•      betere gegevensuitwisseling, meer achtergronden

•      meer informatie voor goede diagnostiek

•      trajecten die beter aansluiten

•      minder ondoelmatig huisartsbezoek

•      minder frustratie, meer begrip

•      betere ondersteuning bij aanpassing leefstijl