Het intercultureel zorgteam


 


Ine Bertens (Zorgconsulent en projectleider)

Ine is wijkverpleegkundige (specialiteit migrantenzorg),en docent verpleegkunde. Zij werkt ook als freelance docent transculturele familiezorg voor het expertisecentrum. Ine verzorgt samen met zorgconsulenten de cursus omgaan met diabetes. 

Ine geeft voorlichting over de Nederlandse zorg,  dementie aan anderstaligen en hoe men de tolken telefoon moet gebruiken

Ze op maandag,woensdag en donderdag. 


Esma Hakki 

Esma is verpleegkundige en werkt op de huisartsenpost.

Esma spreekt Marokkaans Arabisch.

Esma werkt op maandag en in overleg. 


Karima Ben. Mohand 

Karima heeft de opleiding voor doktersassistente gedaan.

Spreekt Berbers.

Heeft ervaring met dementie voorlichting en de verstandelijke gehandicaptenzorg.

Karima werkt op maandag en in overleg.


Emine Altun 

Emine heeft de opleiding voor doktersassistente gedaan en doet nu de opleiding voor poh

Spreekt Turks en doet de cursus diabetes mellitus

Ze werkt in os als praktijkondersteuners.

 

Emine werkt op woensdag en vrijdag middag.


Sandra Figueroa Perez 

Sandra werkt als praktijkondersteuner.

Sandra heeft is Oefentherapeute Cesar. Ze heeft ervaring in het werken met kinderen met een motorisch achterstand en ouderen die vaak vallen.

Sandra heeft ervaring in het werken met patiënten met copd, diabetes,cvrm en ouderenzorg.

Sandra werkt op maandag en in overleg