Duidelijkheid over vergoeding tolkendiensten

In contacten met zorgverleners  blijkt er veel verwarring rondom de kosten van het vergoeden van telefonische tolkendiensten.

In 2012 heeft minister Schippers de regeling voor vergoedingen in de zorg stopgezet.  Maar voor luchtelingen en asielzoekers in een opvang centrum wordt de tolk vergoed door het ministerie Min. van VWS. Via de zorgpas met een COA-zorgnummer. Dit geld alleen als een er een asielzoekerscentrum in uw werkgebied valt of bij de huisartsenpost.

In alle andere situaties vergoed het achterstandsfonds Zuid West Nederland (FAZWN) een ad hoc telefonische tolk en een ad-hoc conference call.