ZCHBRABANT.NL

Zorgconsulenten Huisartsen

Welkom op onze website!


Project Zorgconsulenten Huisartsen Brabant


Vanuit het achterstandsfonds Zuidwest Nederland is in 2015 in Tilburg het project zorgconsulenten gestart ter ondersteuning van huisartsenpraktijken. Vanaf 2017 is het project uitgebreid naar Den Bosch, in 2018 naar Oss en in 2020 naar Breda en Dordrecht. Doel van het project is de huisartsen en praktijkondersteuners te ondersteunen in de zorg voor patiënten met een lage sociaal economische status en lage gezondheidsvaardigheden. Met name patiënten met een Turkse, Marokkaanse of niet westerse achtergrond.


Wat doet een zorgconsulent?


Door middel van een(via zorgmail) verwijzing kan de zorgconsulent ingezet worden voor een gesprek met de patiënt en eventuele familie. Dit kan zijn in de praktijk van de huisarts of bij de patiënt thuis. Zorgconsulenten kunnen ook meedenken in complexe casus maar ook kunnen achtergrond informatie geven over bijvoorbeeld; culturele gewoonten rondom zorg of voeding, geloof of bijgeloof en opvoedingsvragen. De zorgconsulenten beschikken over voorbeelden van tweetalige medische informatie en artikelen over interculturele zorg.


Waarvoor kunt u terecht bij de zorgconsulenten?


 • Individuele voorlichting over ziekte en behandeling
 • Toelichting op leefregels, medicatie en leefstijladviezen
 • Informatie over/ begeleiden naar specifieke zorgverlening
 • Verhelderen van klachten of problemen
 • Uitleg over psychosomatische achtergronden van klachten
 • Samen met de zorgconsulent een drie gesprek met de patiënt of familie. Wij kunnen patiënten ook op kantoor zien/ontvangen
 • Verwijzing naar de cursus omgaan met diabetes in eigen taal
 • Consultatie rondom advisering tijdens de ramadan
 • Vragen naar bestaande tweetalige informatie over ziektebeelden in folders, etc


Voorbeelden:


Dementie, COPD, astma, begeleiding bij terminale zorg, sociale problemen, uitleg van lichamelijke klachten, diabetes mellitus, problemen op het gebied van opvoeding, hulp of begeleiding bij mishandeling.


Groepsvoorlichtingen:


Zorgconsulenten verzorgen ook groepsvoorlichtingen over huisartsenzorg gerelateerde thema's, zoals omgaan met diabetes, dementie, familiezorg, medicijnen, palliatieve zorg, gezonde voeding bij diabetes & ramadan en de huisartsenzorg in Nederland.


Het team bestaat uit:


Fatiha Souka: Projectleider en tevens ook POH GGZ, Arabisch sprekend. E-mail: fatiha@zchbrabant.nl / f.souka@zorgmail.nl Tel:06-19808522


Karima Ben.Mohand: Doktersassistente, Berber sprekend E-mail: karima@zchbrabant.nl / k.benmohand@zorgmail.nl Tel:06-47940279


Zahide Metindogan: Praktijkondersteuner, Turks sprekend E-mail: zahide@zchbrabant.nl / z.metindogan@zorgmail.nl Tel: 06-16109046


Emine Altun: Praktijkondersteuner, Turks sprekend en werkt in Oss en Breda                 E-mail: emine@zchbrabant.nl / e.altun2@zorgmail.nl Tel: 06-44001136


Filiz Bulat: Islamitisch geestelijke verzorger. Turks sprekend.

E-mail: filiz@zchbrabant.nl / f.bulat@zorgmail.nl Tel: 06-19631581


Hoe kunt u de zorgconsulenten bereiken?


Via zorgmail, telefoon of Siilo app Als patiënten zelf contact opnemen met een zorgconsulent vragen zij achteraf om een verwijzing of informeren de huisarts. Dit gebeurt via: zorgmail, de telefoon of Siilo app


Post adres:


Eilenbergstraat 250

5011 EC Tilburg

email: info@zchbrabant.nl


Samenwerking met team zorgconsulenten in Dordrecht


Omdat het project interculturele zorgconsulenten ooit in Dordrecht gestart is , is er een nauwe en goede samenwerking met collega’s aldaar. Vooral als het gaat om deskundigheidsbevordering en consultatie.


Resultaten die in Dordrecht en enkele andere steden genoemd worden over de ervaringen met zorgconsulenten zijn;


 • betere compliance t.a.v. adviezen, medicatie
 • betere gegevensuitwisseling, meer achtergrondinformatie
 • meer informatie voor goede diagnostiek
 • trajecten die beter aansluiten
 • minder ondoelmatig huisartsbezoek
 • minder frustratie, meer begrip
 • betere ondersteuning bij aanpassing leefstijl

Zorgconsulenten Brabant


Eilenbergstraat 250 5011 EC Tilburg info@zchbrabant.nl


Tel: 06-19808522