ZCHBRABANT.NL

Zorgconsulenten Huisartsen

Gratis Tolkendienst voor Huisartsenpraktijken


Voor huisartsen blijft de telefonische tolken vergoeding gelden via het achterstandsfonds Zuid West Nederland (FAZWN).


De vergoeding geldt voor ad hoc telefonische tolken en de conference call. Het FAZWN heeft een contract met Global Talk(voorheen TVcN) Daarom wordt alleen deze tolkendienst vergoed.


Hebt u vragen over het werken met een tolk of wilt u een demonstratie of meer informatie. Bel of mail met coordinator Fatiha Souka 06 19 80 85 22 of mail naar fatiha@zchbrabant.nl


Duidelijkheid over vergoeding tolkentelefoon:


Voor vluchtelingen en asielzoekers in een COA opvang centrum wordt de tolk vergoed door het ministerie van VWS. Via de zorgpas met een COA-zorgnummer. Dit geldt alleen als er een asielzoekerscentrum in uw werkgebied valt of bij de huisartsenpost.


Hoe kunt u bellen naar de tolkendienst:


In alle andere situaties vergoed het achterstandsfonds Zuid West Nederland (FAZWN) een ad hoc telefonische tolk en een ad-hoc conference call


U belt de patiënt in een drie-gesprek vanuit uw praktijk met een tolk aan de lijn.


Stap 1 -> Bel met Global talk 08825552222


Stap 2 -> Toets uw klantcode in en sluit af met #


Stap 3 -> Toets bij spoed 9, bij coa-zorgnr. 1, bij overig 2


U krijgt een medewerker aan de lijn die vraagt naar de gewenste taal en de te verwachtte tijdsduur van de tolkdienst. Dan worden de voorletters en achternaam van de huisarts gevraagd en de postcode en huisnummer van de praktijk.


Voor alle duidelijkheid:


Het achterstandsfonds Zuid West Nederland vergoed telefonische tolken alleen via Global Talk(voorheen TVcN) ! Ook voor ondersteuning van patiënten uit Oost Europa en Afrika m.n. Eritrea kun u ons inschakelen. Wij hebben goede ervaringen met het gebruik van de tolkdiensten en zijn enthousiast over efficiëntie van de conference call.


Een van de zorgconsulenten kan in uw praktijk en aan het team een korte demonstratie verzorgen.

Vergoeding telefonische tolkendiensten
Vergoeding Telefonische TOLKDIENSTEN Global Talk.docx (86.14KB)

Zorgconsulenten Brabant


Eilenbergstraat 250 5011 EC Tilburg info@zchbrabant.nl


Tel: 06-19808522